ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดในการขายสินค้าของเรา

 1. ข้อกำหนดฉบับนี้
  1.1 ข้อกำหนดฉบับนี้ครอบคลุมอะไรบ้าง
  เอกสารฉบับนี้เป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เราใช้ในการจัดหาสินค้าให้แก่คุณ

  1.2 ทำไมคุณจึงควรอ่านข้อกำหนดฉบับนี้
  โปรดอ่านข้อกำหนดฉบับนี้โดยละเอียดก่อนส่งคำสั่งซื้อสินค้ามายังเรา ข้อกำหนดฉบับนี้จะทำให้คุณทราบว่าเราคือใคร เราจะจัดหาสินค้าให้คุณอย่างไร คุณและเราจะเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกสัญญาได้อย่างไร กรณีที่เกิดปัญหา จะต้องทำอย่างไร รวมทั้งข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ หากคุณคิดว่ามีข้อผิดพลาดในข้อกำหนดฉบับนี้ โปรดติดต่อเราเพื่อหารือร่วมกัน

  1.3 ภาษา
  ข้อกำหนดฉบับนี้จัดทำขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทยเท่านั้น ภาษาอื่น ๆ ไม่มีผลบังคับแก่ข้อกำหนดฉบับนี้ ในกรณีที่ฉบับภาษาอังกฤษและภาษาไทยขัดแย้งกัน ให้บังคับตามฉบับภาษาอังกฤษ
 2. คุณติดต่อเราได้อย่างไร
  2.1 คุณติดต่อเราได้อย่างไร
  คุณสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราได้ทางอีเมลหรือทางโทรศัพท์ ดังนี้

โทรศัพท์:

02-106-8268

อีเมล:

e-shop-th@chanel.com

ไลน์:

@CHANELBEAUTYTH

เวลาทำการ:

วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 10.00 น. ถึง 19.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)


2.2 เราจะติดต่อคุณอย่างไร
ในกรณีที่เราต้องติดต่อคุณเกี่ยวกับคำสั่งซื้อสินค้าที่คุณได้สั่งซื้อกับเรา เราจะติดต่อคุณโดย 1) โทรศัพท์หาคุณ หรือ 2) ส่งข้อความสั้น (SMS) ถึงคุณตามหมายเลขโทรศัพท์ หรือส่งอีเมลถึงคุณตามที่อยู่อีเมลที่คุณให้ไว้ในคำสั่งซื้อ

2.3 คำว่า “เป็นหนังสือ” หมายความรวมถึงอีเมลและข้อความสั้น (SMS)
เมื่อเราใช้คำว่า “เป็นหนังสือ” หรือ “เป็นลายลักษณ์อักษร” ในข้อกำหนดฉบับนี้ จะหมายความรวมถึงอีเมลและข้อความสั้น (SMS) ด้วย

 1. สัญญาระหว่างเรากับคุณ
  3.1 เราจะตกลงยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณอย่างไร

การตกลงยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าจะเกิดขึ้นเมื่อเราได้รับชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน โดยถือว่าเกิดสัญญาขึ้นระหว่างคุณกับเรา ณ เวลานั้น ปกติแล้วระบบจะนำคุณไปยังหน้าเว็บที่ระบุว่า ชำระเงินสำเร็จ และหน้า “สั่งซื้อสินค้า” ของคุณจะแสดงคำสั่งซื้อนั้นใน “รายการสินค้าที่สั่งซื้อแล้ว”


3.2 ในกรณีที่เราไม่สามารถตกลงยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้
ในกรณีที่เราไม่สามารถตกลงยอมรับคำสั่งซื้อของคุณได้ โดยปกติหน้าเว็บที่ระบุว่ายังไม่มีการสั่งซื้อสินค้าจะปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ และเราจะไม่เรียกเก็บค่าสินค้าจากคุณ กรณีนี้อาจเป็นเพราะสินค้าหมด เพราะทรัพยากรของเราถูกจำกัดโดยไม่คาดคิดซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่สามารถวางแผนรองรับได้ตามเหตุสมควร เพราะปัญหาเกี่ยวกับวงเงินใด ๆ ในบัตรเครดิตของคุณ เพราะเราพบข้อผิดพลาดในเรื่องราคาหรือคำบรรยายสินค้า หรือเพราะเราไม่สามารถปฏิบัติตามเวลารับสินค้าที่คุณระบุได้

3.3 หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ
เราจะกำหนดหมายเลขคำสั่งซื้อและแจ้งหมายเลขดังกล่าวให้คุณทราบเมื่อได้รับคำขอซื้อสินค้าจากคุณ จะเป็นการช่วยเราได้หากคุณสามารถแจ้งหมายเลขคำสั่งซื้อเมื่อใดก็ตามที่ติดต่อเราเกี่ยวกับคำสั่งซื้อ

3.4 เราขายสินค้าในประเทศไทยเท่านั้น
เว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าของเราในประเทศไทยเท่านั้น

มีทางเลือกจัดส่งสินค้าอย่างไรบ้าง
การจัดส่งแบบมาตรฐานจะไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับทุกคำสั่งซื้อ คุณสามารถกำหนดให้ส่งสินค้าที่สั่งซื้อได้ในประเทศไทย (เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข)

พื้นที่ในการจัดส่งและรับสินค้า
การจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ไปรษณีย์

สินค้าที่ซื้อทาง CHANEL E-SHOP สามารถจัดส่งไปยังประเทศไทยเท่านั้น (ต่อไปนี้เรียกว่า "พื้นที่ในการจัดส่ง")

คุณไม่สามารถสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้ส่งไปยังที่อยู่นอกพื้นที่ในการจัดส่งนี้ได้

เพื่อเหตุผลด้านความปลอดภัยเป็นหลัก เราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใด ๆ ซึ่งระบุที่อยู่ในการจัดส่งแบบไม่เฉพาะเจาะจง เช่น ตู้ ป.ณ. ตู้ล็อกเกอร์รับพัสดุ หรือที่อยู่สำหรับบริการรับพัสดุด้วยตนเอง

เราจะจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งตามที่คุณระบุเมื่อสั่งซื้อสินค้า ลูกค้าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า ที่อยู่สำหรับจัดส่งที่ได้ให้ไว้นั้นถูกต้องและครบถ้วน เนื่องจากชาเนลจะได้รับการปลดเปลื้องจากความรับผิดชอบใด ๆ เมื่อสินค้าได้รับการจัดส่งไปยังที่อยู่สำหรับจัดส่งตามที่ลูกค้าได้แจ้งไว้สำเร็จ

บริษัทจัดส่งสินค้าที่เรามอบหมายอาจขอให้คุณลงนามเพื่อยืนยันการได้รับสินค้าที่สั่งซื้อ

เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัย หากอาคารซึ่งเป็นสถานที่ตั้งของที่อยู่สำหรับจัดส่งมีกรณียืนยันผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่คาดว่าติดเชื้อโรคโควิด-19 บริการจัดส่งจะถูกระงับและจัดการใหม่โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของชาเนลแต่เพียงผู้เดียว เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราจะติดต่อลูกค้าในกรณีดังกล่าว

บริการจัดส่งสินค้าอาจมีการเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของชาเนลแต่เพียงผู้เดียว


ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
เวลาในการจัดส่งที่ระบุด้านล่างเริ่มนับตั้งแต่เมื่อชาเนลตกลงยอมรับคำสั่งซื้อสินค้าของคุณ

การจัดส่งสินค้าไปยังที่อยู่ที่ระบุในคำสั่งซื้อ

บนหน้าเว็บสำหรับสั่งซื้อสินค้า เราจะแจ้งระยะเวลาโดยประมาณในการจัดส่งสินค้าให้คุณทราบในส่วนของตัวเลือกในการจัดส่งสินค้า ค่าจัดส่งสินค้า (ถ้ามี) จะคิดเพิ่มเติมจากราคาสินค้าที่สั่งซื้อ

สินค้าที่สั่งซื้อจะได้รับการจัดส่งโดยผู้ให้บริการจากภายนอก ในสถานการณ์ปกติ โปรดให้เวลาประมาณสาม (3) ถึงห้า (5) วันทำการสำหรับการจัดส่งสินค้าแบบมาตรฐาน ทั้งนี้ คำสั่งซื้อจะยังไม่ได้รับการดำเนินการในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์และวันหยุดราชการ ดังนั้นหากคุณส่งคำสั่งซื้อหลังเวลา 12.59 น. ของวันก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์หรือวันหยุดราชการ คำสั่งซื้อของคุณจะได้รับการดำเนินการในวันทำการถัดไป

โปรดทราบว่า แม้เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อจัดส่งสินค้าตามระยะเวลาที่ระบุ แต่ชาเนลไม่ได้ให้การรับประกันโดยสิ้นเชิง ชาเนลเลือกใช้บริการจัดส่งที่มีชื่อเสียงในด้านการจัดส่งสินค้าที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แต่บางครั้งก็อาจเกิดความล่าช้าได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด วันหรือเวลาในการจัดส่งทั้งหมดที่ชาเนลระบุเป็นเพียงประมาณการเท่านั้นและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาระหว่างเรากับคุณ

สินค้าที่ซื้อผ่านทาง CHANEL E-SHOP สามารถส่งไปยังที่อยู่ภายในพื้นที่ในการจัดส่งเท่านั้น ที่อยู่สำหรับจัดส่งซึ่งตั้งอยู่นอกพื้นที่ในการจัดส่งจะถูกปฏิเสธในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า เราจะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อใด ๆ ซึ่งระบุที่อยู่ในการจัดส่งเป็นตู้ ป.ณ. ตู้ล็อกเกอร์รับพัสดุ หรือที่อยู่สำหรับบริการรับพัสดุด้วยตนเอง

เมื่อจัดส่งสินค้าจะต้องมีผู้ลงนามรับ หากไม่พบคุณ เราสามารถจัดการส่งสินค้าใหม่ได้

หากปริมาณสินค้าที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าของเราที่หมายเลข 02-106-8268 ภายใน 7 วันหลังจากที่ได้รับสินค้า

 1. สินค้าของเรา
  4.1 สินค้าอาจแตกต่างจากที่ปรากฏในภาพเล็กน้อย
  ภาพของสินค้าบนเว็บไซต์ของเรามีไว้เพื่อแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้น แม้ว่าเราจะพยายามอย่างดีที่สุดที่จะแสดงสีของสินค้าอย่างถูกต้อง แต่เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าจอแสดงสีของอุปกรณ์จะแสดงสีของสินค้าได้แม่นยำหรือไม่ สินค้าของคุณจึงอาจแตกต่างจากในภาพเล็กน้อย
 2. การจัดหาสินค้า
  5.1 เราไม่รับผิดชอบความล่าช้าที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา
  หากการจัดหาสินค้าของเราล่าช้าจากเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อแจ้งให้ทราบ และจะดำเนินการเพื่อลดผลกระทบจากความล่าช้าดังกล่าวให้เกิดขึ้นน้อยที่สุด เมื่อได้ดำเนินการเช่นว่าแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบความล่าช้าที่เกิดจากเหตุการณ์ดังกล่าว

  5.2 สินค้าจะอยู่ในความรับผิดชอบของคุณเมื่อใด
  สินค้าจะตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคุณเมื่อยืนยันคำสั่งซื้อ

5.3 คุณจะเป็นเจ้าของสินค้าเมื่อใด
คุณจะเป็นเจ้าของสินค้าเมื่อเราได้รับชำระค่าสินค้าเต็มจำนวน

5.4 เหตุผลที่เราอาจระงับการจัดหาสินค้าให้แก่คุณ
เราอาจจำเป็นต้องระงับการจัดหาสินค้าเพื่อ:
(ก) แก้ไขปัญหาทางเทคนิค หรือทำการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคที่เป็นกรณีเล็กน้อย หรือ
(ข) ปรับปรุงสินค้าให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อกำหนดที่ใช้บังคับ

5.5 สิทธิของคุณในกรณีที่เราระงับการจัดหาสินค้า
เราจะติดต่อคุณล่วงหน้าเพื่อแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะระงับการจัดหาสินค้า เว้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นจะเป็นกรณีเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน คุณอาจติดต่อเราเพื่อขอยุติสัญญาสำหรับสินค้าดังกล่าวได้ หากเราระงับการจัดหาสินค้าหรือแจ้งให้คุณทราบว่าเราจะระงับการจัดหาสินค้า และไม่มีสินค้าในแต่ละกรณี และเราจะคืนเงินที่คุณได้ชำระมาล่วงหน้าสำหรับสินค้าดังกล่าว

 1. ในกรณีที่สินค้ามีปัญหา
  6.1 จะแจ้งให้เราทราบปัญหาได้อย่างไร
  ในกรณีที่คุณมีคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า โปรดติดต่อเราโดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 2.1

  6.2 สิทธิตามกฎหมายของคุณโดยย่อ
  เรามีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจัดหาสินค้าให้ตรงตามสัญญานี้ ไม่มีข้อความใดในข้อกำหนดฉบับนี้ที่จะกระทบต่อสิทธิตามกฎหมายของคุณ

  6.3 ภาระข้อผูกพันของคุณในการคืนสินค้าที่ปฏิเสธ
  หากคุณประสงค์ที่จะใช้สิทธิตามกฎหมายของคุณในการปฏิเสธสินค้าที่คุณได้รับไปแล้ว โปรดติดต่อเราด้วยตนเองเพื่อดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยใช้วิธีการติดต่อวิธีใดวิธีหนึ่งตามที่ระบุในข้อ 2.1
 2. ราคาสินค้าและการชำระเงิน
  7.1 จะทราบราคาสินค้าได้จากที่ใด
  ราคาของสินค้าจะเป็นราคาตามที่ปรากฏบนหน้าสั่งซื้อสินค้าเมื่อคุณทำการสั่งซื้อ ราคาสินค้าจะระบุในสกุลเงินบาท เราใช้ความระมัดระวังตามเหตุสมควรทุกประการเพื่อให้แน่ใจว่าราคาสินค้าที่แจ้งให้คุณทราบนั้นถูกต้อง

  7.2 คุณต้องชำระเงินเมื่อใดและชำระอย่างไร
  เรารับชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์หรือบัตรเครดิตของคุณเท่านั้น ได้แก่ วีซ่าและมาสเตอร์การ์ด คุณต้องชำระค่าสินค้าเมื่อทำการสั่งซื้อบนเว็บไซต์

  7.3 ต้องทำอย่างไรหากคุณคิดว่าใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง
  ในกรณีที่คุณคิดว่าใบแจ้งหนี้ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเพื่อแจ้งให้เราทราบทันที (ดูข้อ 2.1)
 3. ความรับผิดชอบของเราสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายของคุณ
  8.1 เราไม่ยกเว้นหรือจำกัดความรับผิดของเราที่มีต่อคุณไม่ว่าในทางใด หากการกระทำดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย
  กรณีนี้รวมถึงความรับผิดในกรณีการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บซึ่งมีสาเหตุมาจากความประมาทเลินเล่อของเราหรือความประมาทเลินเล่อของลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วงของเรา กรณีการฉ้อโกงหรือการแสดงข้อความอันเป็นเท็จเพื่อฉ้อโกง กรณีการละเมิดสิทธิตามกฎหมายของคุณที่เกี่ยวกับสินค้า และกรณีที่สินค้าที่ไม่เป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หากพบว่าราคาสินค้าใด ๆ ไม่ถูกต้องและเราได้ตกลงยอมรับคำสั่งซื้อของคุณแล้ว เราจะติดต่อคุณโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อยกเลิกคำสั่งซื้อดังกล่าว หากเราไม่สามารถติดต่อคุณได้ภายใน 24 ชั่วโมงนับจากที่ชาเนลพบข้อผิดพลาดดังกล่าว จะถือว่าสัญญาที่เกี่ยวข้องถูกยกเลิกและเราจะคืนเงินให้คุณเต็มจำนวน

  8.2 เราไม่รับผิดสำหรับความสูญเสียทางธุรกิจ
  เราจัดหาสินค้าให้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลและในครัวเรือนเท่านั้น ในกรณีที่คุณใช้สินค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ ธุรกิจ หรือเพื่อนำไปขายต่อ เราจะไม่รับผิดต่อคุณสำหรับการสูญเสียกำไร การสูญเสียธุรกิจ การหยุดชะงักของธุรกิจ หรือการสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
 4. เราอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างไรบ้าง
  โปรดอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของเราซึ่งใช้บังคับแก่วิธีการที่เราจะใช้เพื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณได้ให้เราไว้
 5. ข้อกำหนดอื่นที่สำคัญ
  10.1 ไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะมีสิทธิตามสัญญานี้
  สัญญานี้เป็นสัญญาระหว่างคุณกับเรา ไม่มีบุคคลอื่นใดที่จะมีสิทธิบังคับตามข้อกำหนดใด ๆ ของสัญญา ทั้งคุณและเราไม่จำเป็นต้องขอความเห็นชอบจากบุคคลอื่นใดในการยุติสัญญานี้หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดฉบับนี้

  10.2 ในกรณีที่ศาลตัดสินว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของสัญญานี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้ส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับต่อไป
  แต่ละวรรคของข้อกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับแยกต่างหากจากกัน หากศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องตัดสินว่าวรรคใดไม่ชอบด้วยกฎหมาย ให้วรรคอื่น ๆ ที่เหลือยังคงมีผลบังคับโดยสมบูรณ์ต่อไป

  10.3 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
  ข้อกำหนดฉบับนี้ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายไทย และให้ศาลไทยมีอำนาจในการระงับข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างเรา

  10.4 ข้อตกลงทั้งหมด
  ข้อกำหนดฉบับนี้ รวมทั้งราคาปัจจุบันที่ปรากฏบนเว็บไซต์ รายละเอียดการรับสินค้า รายละเอียดการติดต่อ นโยบายความเป็นส่วนตัว ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าให้แก่คุณ และข้อกำหนดฉบับนี้ใช้แทนการติดต่อสื่อสาร ความเข้าใจ หรือการหารือใด ๆ และทั้งหมดที่มีมาก่อนหน้าเกี่ยวกับสินค้าที่คุณซื้อจากเรา